Možnosti

„Člověk je svořen tak, aby mohl žít
šťastný a naplněný život
i v nedokonalém světě.“
(Albert Pesso)

Obdarujte se na celý život. Kéž bych takové dárky dostala už v mládí. Kéž by je moji rodiče a učitelé dostali už v mládí.