Rodinné kempy

Srdcem mojí práce jsou rodinné kempy Království. Můžete se k nám přidat na zámku v Bílých Poličanech, na Kuksu a občas i někde jinde.

Od roku 2014 pořádáme pro rodiny také kempy u koní v Bílých Karpatech.

“Království – Rodina jako bytost” – je unikátní koncept, který se zrodil po prvním ročníku v roce 2015. Jak pečovat o rodinu ze všech směrů – o děti, o rodiče, o jejich vzájemnou komunikaci. Zvenku to vypadá jako veliká zábava – divadlo, zpěv, skládání veršů, tanec, stará řemesla, péče o lidi i zvířata, tvořivost, pěstování zdatnosti a odvahy. Tým profesionálů, terapeuti, divadelníci, hudebníci, sportovci, umělci na hluboké vnitřní úrovni provází rodiny schopností zvládat své emoce, být odpovědný, komunikovat s respektem a láskou, vidět přesah svých rozhodnutí… a vědět, jak to žít v každodennosti a inspirovat ostatní.